YHTEISTYÖ- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Tavoite:

 • Ymmärretään, miksi rakentava vuorovaikutus on tärkeä osa menestymistä ja hyvää työilmapiiriä.
 • Vuorovaikus- ja yhteistyötaitojen treenaaminen yhdessä

  Kenelle:

 •  Koulutus on koko henkilökunnalle

 

Kesto:

 •  1 pv

 Sisältö:

 • Työryhmän rakenne ja tehtävät, yhteinen tavoite
 • Millainen ryhmän jäsen olen?
 • Vuorovaikutus ja tiedon kulku
 • Työryhmän vahvuudet ja kehittämisalueet
 • Kuuntelemisen taito
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen työn kehittämisen välineenä
 • Ongelmien käsittely ryhmässä - kissa pöydälle vai pöydän alle?

  

Toteutustapa:

Tarvittaessa koulutusta edeltää Webropol-pohjainen työilmapiirin kartoitus, jota hyödynnetään eri aihealueiden painotuksessa.
Valmennus tapahtuu luentojen, keskustelun ja harjoitteiden avulla

  

Lisätietoja:

Ulla Ylä-Närvä
0400 - 514 760