Yhteystiedot

Hoivakas - kehittämispalvelut

posti@hoivakas.com
www.hoivakas.com Ulla Ylä-Närvä: 0400 - 718 772
Markku Mertanen: 0400 - 514 760