ESIMIESTYÖ

Tavoite:

    • Antaa varmuutta arkipäivän johtamiseen
    • Kehittää esimiesten viestintätaitoja ja jämäkkyyttä

Kenelle:

    • Koulutus on tarkoitettu johtajille esimiehille.
    • Tarvittaessa ohjelma voidaa räätälöidä myös esimiestehtäviin siirtyville henkilöille/uusille esimiehille. 

Kesto:

    • 1 -2 pv
Sisältö:
    • Mihin esimiestä tarvitaan?
    • Esimiehen roolit ja rooliristiriidat
    • Esimiehen paikka työyhteisössä
    • Tehtävänä päätöksenteko
    • Esimiehen viestintätaidot
    • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
    • Työmotivaatio
    • Delegointi
    • Ristiriitojen käsittely

Toteutustapa

   • Koulutuksen aikana selvennetään yhdessä oman yrityksen johtamiskulttuuria ja johtamiskäytöntäjä teorian, keskustelujen ja harjoitusten avulla.
   • Ohjelmaan voidaan lisätä esimiestaitojen arviointi Webropol - kyselyn avulla.
 Lisätietoja:
 
Ulla Ylä-Närvä, Hoivakas-kehittämispalvelut
0400 - 718 772