ARKIPÄIVÄN TALOUS

Tavoite:

    • Kehittää tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia taloushallinnon järjestelmiä ja käytäntöjä
    • Antaa työkaluja juoksevien talousasioiden hallintaan
    • Oppia ennakoimaan ja suunnittelemaan rahan riittävyyttä ja virtoja

 Kenelle:

    •  Yrittäjille ja yrityksen taloushallinnosta vastaaville

Kesto:

    • 0,5 - 2pv

 

Sisältö:

    • Tositekäytännöt, säilytys ja laskujen tarkastus
    • Sisäisen laskennan tarpeet ja vaihtoehdot
    • Maksuliikenteen hoito ja kassaseuranta
    • Osasto-, toiminto- tai asiakaskohtainen seuranta

 Toteutustapa

Kartoitamme arkipäivän rutiinien käytännöt ja arvioimme tarkimman ja vaivattomimman tavan seurata yrityksen osatoimintojen tilaa ja ennakoida tulevaa. Laadimme yrityskohtaisia sovellutuksia tapahtumien seurantaa varten sekä koulutamme käyttämään tehtyjä malleja. 

Lisätietoja:

Markku Mertanen
0400 - 514 760